Wegens het opheffen van de Corona-maatregelen hervatten we de dienstverlening.

Nieuwe aanvragen worden met ingang van april 2022 weer in behandeling genomen.

Het bestuur van het Van Lamsweerde Fonds.

Heb je een verstandelijke of lichamelijke beperking, weinig geld en wil je toch graag op vakantie? Dat moet gewoon kunnen. Voor mensen die in de gemeente Doetinchem wonen is hiervoor Van Lamsweerde vakantiefonds opgericht.

Iedereen die dat wil moet plezierig op vakantie kunnen. Juist als je met een beperking te maken hebt.

Op vakantie gaan is voor veel mensen in Nederland de gewoonste en leukste zaak van de wereld. Met een lichamelijke of verstandelijke beperking kan dat lastiger zijn. Soms is extra begeleiding of een goed aangepaste bestemming nodig.

Vakantievieren kan duur worden. Het Van Lamsweerde vakantiefonds biedt een eenmalige bijdrage ter ondersteuning aan inwoners van de gemeente Doetinchem (Wehl, Gaanderen en Doetinchem) die het anders niet zou lukken eropuit te trekken. 

  • Je hebt een lichamelijke en/of verstandelijke beperking.
  • Je krijgt eenmalig een bijdrage voor vakantiekosten, tot een maximaal vastgesteld bedrag.
  • Je maakt gebruik van het mee-arrangement (inkomensondersteuning) van de gemeente Doetinchem of je komt hiervoor in aanmerking.
  • De bijdrage is uitsluitend bestemd voor een vakantie.
  • De aanvrager staat ingeschreven in de gemeente Doetinchem.
  • Het bestuur van het Fonds gaat na of je aanvraag voldoet aan alle regels van het Van Lamsweerde Fonds.
  • Aan het opsturen van een aanvraag kun je geen recht op een bijdrage ontlenen.

De zomer is begonnen. Kan ik nog een bijdrage indienen bij het Van Lamsweerde Fonds?

Ja. Een bijdrage kan het hele jaar worden ingediend.


Ik ken iemand die volgens mij een financieel steuntje om op vakantie te gaan, goed kan gebruiken. Mag ik hem voordragen?

Dat mag. Graag zelfs. U kunt dat doen door de antwoordkaart uit de folder te gebruiken. Vermeld daarop uw adresgegevens. De folder is op verschillende plekken in de gemeente Doetinchem af te halen, maar is ook hiernaast te downloaden. 
U mag ons ook direct verwijzen naar de degene waarvoor de aanvraag is bedoeld, via het contact formulier.

download

Hoe vaak kom ik in aanmerking voor een vakantiebijdrage?

In principe krijgt u een keer een bijdrage van het Van Lamsweerde Fonds. Daarvoor moet u wel aan de voorwaarden voldoen.


Mag ik de bijdrage van het Van Lamsweerde Fonds voor een andere stemming dan een vakantie gebruiken?

Nee. De spelregels van het fonds bepalen dat een bijdrage uitsluitend is bestemd voor een vakantie. Daarom vraagt het bestuur van het Van Lamsweerde Fonds u ter controle om een bewijs van de besteding. Dat een kopie zijn van de boeking of van de reis.

Het vakantiefonds Van Lamsweerde ondersteunt mensen met een beperking uit de gemeente Doetinchem. Per jaar krijgen dertig inwoners een bijdrage van maximaal vijfhonderd euro om op vakantie te gaan. Dat is de nieuwe bestemming van Van Lamsweerde. 

Tussen 1986 tot 2006 ontving de Van Lamsweerde-stichting honderden gasten met een beperking in het eigen vakantiehuis, een voormalig klooster in Wehl. Omdat het huis niet meer geschikt was om vakantievierders te ontvangen en aanpassingen financieel onhaalbaar waren, is het pand verkocht.

Met de opbrengst ondersteunt het Van Lamsweerde Fonds voortaan inwoners met een beperking van Wehl, Gaanderen en Doetinchem die een financiële bijdrage nodig hebben om op vakantie te gaan. Jaarlijks verleent het nieuwe vakantiefonds dertig keer een bijdrage van maximaal vijfhonderd euro.

Vincent Verheij, de voorzitter van het fonds: “Op vakantie gaan is een van de bouwstenen voor een bepaalde mate van geluk die iedereen verdient. Dat geldt zeker ook voor mensen met een beperking, een kwetsbare groep in de samenleving. Voor hen wil het vakantiefonds iets doen.”

Wethouder Otwin van Dijk (welzijn en sociale zaken) heeft de eerste vakantiefolder van het fonds in ontvangst genomen. Daarin staan de spelregels van het vakantiefonds. Tegelijk is de website www.lamsweerde.nl geactiveerd. De vakantiebijdrage is aan te vragen via de antwoordkaart in de folder en op de site.

Het nieuwe vakantiefonds is volgens wethouder Van Dijk “een sterk initiatief ten gunste van inwoners van de gemeente Doetinchem. Het fonds blijft dicht bij zijn oorspronkelijke doelstelling. Het gaat verder met waar het eerder noodgedwongen moest ophouden.”

Van Dijk denkt dat het vakantiefonds in een behoefte voorziet: “Met een beperking op vakantie gaan is meestal duurder. Mensen met een lager inkomen in de gemeente kunnen daardoor misschien geen vakantievieren. Een bijdrage van Van Lamsweerde kan net genoeg zijn om dat mogelijk te maken.”

Vincent Verheij, voorzitter

Vincent Verheij is de voorzitter van Stichting Van Lamsweerde Fonds uit Wehl. Zijn komst viel samen met de koerswijziging van de stichting. “De missie van Van Lamsweerde is ongewijzigd: het ondersteunen van mensen die het anders niet of nauwelijks zou lukken vakantie te vieren”, zegt Vincent Verheij. “Alleen de invulling is anders.”

Vijftien jaar lang was Huis Van Lamsweerde in Wehl een vakantiehuis voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Tot 2006 werden in de voormalige burgemeesterswoning van baron Van Lamsweerde uit heel Nederland gasten ontvangen.

Omdat het huis niet meer geschikt was om vakantievierders te onthalen en aanpassingen financieel onhaalbaar waren, is het pand verkocht aan een projectontwikkelaar. Met de beschikbaar gekomen middelen subsidieert het vakantiefonds Van Lamsweerde voortaan inwoners van Wehl, Gaanderen en Doetinchem met een lichamelijke of verstandelijke beperking, die een financiële bijdrage nodig hebben om op vakantie te gaan.

Iedereen die dat wil, moet volgens Verheij op vakantie kunnen. “Allemaal hebben we recht op een prettig leven. Op vakantie gaan is een van de bouwstenen voor een bepaalde mate van geluk die iedereen verdient. Dat geldt zeker voor mensen met een beperking, een kwetsbare groep in de samenleving. Voor hen wil het vakantiefonds iets doen.”

Het Van Lamsweerde Fonds keert per jaar maximaal dertig vakantiesubsidies uit. De bijdrage bedraagt ten hoogste vijfhonderd euro en is alleen bedoeld voor vakantiekosten. “Het komende jaar willen we hiervoor de naamsbekendheid van het fonds versterken via onze nieuwe website en vakantiefolder.”

Met de overgang naar een vakantiefonds neemt de stichting afscheid van Huis Van Lamsweerde en het bijbehorende landgoed. Het vakantiehuis, een voormalig klooster, staat vele Wehlenaren in het geheugen gegrift. Verheij is verheugd dat “het erfgoed van de weldoener Van Lamsweerde voortleeft. Niet als vakantiehuis, maar als vakantiefonds.”

Eef Gudden

“Op vakantie gaan brengt geluk. Ik vind het schrijnend dat vakantie vieren niet voor iedereen is weggelegd. Het Van Lamsweerde Fonds reikt een hand uit naar mensen die, doordat ze het minder getroffen hebben, geen vakantie kunnen vieren. Het geeft mij voldoening daaraan met het bestuur als vrijwilliger een bijdrage te leveren.”

Edith Magnin

Wat is nou mooier om, met een klein beetje inzet, iets te betekenen voor onze medemens. Niet iedereen met een beperking en klein budget kan op vakantie. Met de financiële steun van ons Fonds gaan wij kijken of we wel een vakantie voor hen kunnen realiseren.  

Jan Keukenkamp

“Het vakantiehuis Van Lamsweerde is niet meer. Maar het huis was geen doel, maar een middel om mensen een kans te geven. Daar is dankzij de oprichting van het vakantiefonds helemaal niets aan veranderd. Dat geeft mij een prettig gevoel: om, in samenwerking met anderen, maatschappelijk actief te zijn, zonder dat er een cent aan de strijkstok blijft hangen.”

Annemarie van Hulst, penningmeester

“Meer dan een eeuw geleden heeft de toenmalige burgemeester van Wehl, baron Henri van Lamsweerde, zijn kapitale woonhuis en landgoed geschonken. Eerst aan de katholieke zusters, daarna ten behoeve de gemeenschap van Wehl. Het doet mij vreugd dat we, ook nu het huis niet meer in handen is van Stichting Van Lamsweerde Fonds, de erfenis van de baron in ere houden en zijn wil respecteren.”

Theo Besselink, secretaris

“Ik hoop dat het Van Lamsweerde Fonds het heel druk krijgt. Er ís ook veel werk te verzetten, schat ik. Armoede is helaas van alle tijden. Ook vandaag de dag wonen in de gemeente Doetinchem mensen die het niet breed hebben, maar net zo graag als iedereen op vakantie willen. Voor mij is deze bestuursfunctie in het vakantiefonds een nuttige en positieve bezigheid.”

Harm Stam, oud-voorzitter

“Het zijn spannende tijden geweest, maar de verwikkelingen rondom het vakantiehuis liggen achter ons. Gelukkig blijft de stichting verbonden aan haar naamgever en gaat ze verder met haar maatschappelijke taak. Het goede werk van de zusters wordt als het ware voortgezet.”